25 September, 2013

IOS 7 သတိ


iOS 7 ဖုန္းမ်ားအတြက္ သတိထားဖို႔ရန္

iOS 7 တင္ထားေသာ ဖုန္းအေဟာင္းအား လာေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ မိမိဝယ္လိုသည္ျဖစ္ေစ

သင္ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ထိုဖုန္းအေဟာင္းတြင္ Apple အေကာင့္ ဝင္ထားလွ်က္႐ွိေနလားဆိုတာ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္ယူၾကပါ

Apple အေကာင့္႐ွိေနပါက ထိုဖုန္းအားေဖာ္မက္ခ်လို႔မရပါ ထိုအေကာင့္၏ Password အားေတာင္းပါလိမ့္မည္ ။
iTunes ျဖင့္ iOS ဖန္ဝဲျပန္တင္မည္ဆိုပါကလဲ မရပါ ထို႐ွိေနေသာ အေကာင့္ရဲ႕ Password အား ေတာင္းပါလိမ့္မည္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ iOS 7 တင္ထားေသာဖုန္းအေဟာင္းအား ဝယ္ေတာ့မည္ဆိုပါက ဖုန္းစက္တင္ထဲမွာ႐ွိေနေသာ ထိုApple မေကာင့္အား ေလာ့ေအာက္လုပ္၍ ဖ်က္ၿပီးမွသာ ဝယ္ယူၾကပါရန္ ။

iPhone ေကာက္ရသူ ခိုးသူမ်ား ေရာင္းခ်မရေအာင္ Apple မွ iOS7 တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးလာခ့ဲျခင္းပါ။

လက္႐ွိတြင္ Apple အေကာင့္႐ွိေနေသာ iOS 7 အား အေကာင့္ Password မသိပဲ အသစ္တဖန္ရ႐ွိဖို႔ရန္ Restore လုပ္ဖို႔ရန္ ေဖာက္ထြင္းႏိူင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ ဝယ္မိပါက အလွၾကည့္ဖို႔ရန္သာ ႐ွိပါတယ္ ။

iOS 7 ဖုန္းမ်ားအတြက္ သတိထားဖို႔ရန္

iOS 7 တင္ထားေသာ ဖုန္းအေဟာင္းအား လာေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ မိမိဝယ္လိုသည္ျဖစ္ေစ

သင္ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ထိုဖုန္းအေဟာင္းတြင္ Apple အေကာင့္ ဝင္ထားလွ်က္႐ွိေနလားဆိုတာ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွ ဝယ္ယူၾကပါ

Apple အေကာင့္႐ွိေနပါက ထိုဖုန္းအားေဖာ္မက္ခ်လို႔မရပါ ထိုအေကာင့္၏ Password အားေတာင္းပါလိမ့္မည္ ။
iTunes ျဖင့္ iOS ဖန္ဝဲျပန္တင္မည္ဆိုပါကလဲ မရပါ ထို႐ွိေနေသာ အေကာင့္ရဲ႕ Password အား ေတာင္းပါလိမ့္မည္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ iOS 7 တင္ထားေသာဖုန္းအေဟာင္းအား ဝယ္ေတာ့မည္ဆိုပါက ဖုန္းစက္တင္ထဲမွာ႐ွိေနေသာ ထိုApple မေကာင့္အား ေလာ့ေအာက္လုပ္၍ ဖ်က္ၿပီးမွသာ ဝယ္ယူၾကပါရန္ ။

iPhone ေကာက္ရသူ ခိုးသူမ်ား ေရာင္းခ်မရေအာင္ Apple မွ iOS7 တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးလာခ့ဲျခင္းပါ။

လက္႐ွိတြင္ Apple အေကာင့္႐ွိေနေသာ iOS 7 အား အေကာင့္ Password မသိပဲ အသစ္တဖန္ရ႐ွိဖို႔ရန္ Restore လုပ္ဖို႔ရန္ ေဖာက္ထြင္းႏိူင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ ဝယ္မိပါက အလွၾကည့္ဖို႔ရန္သာ ႐ွိပါတယ္ ။

Post By : Djjoe Man (MMF)

No comments:

Post a Comment