20 December, 2011

လြမ္းေပ်ာက္ေစ၇ာ....

လူမွန္းသိတက္စထဲက ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ေနတက္ခဲ.သည္မွာက်ြန္ေတာ္၇ဲ. အက်င္.ဆိုးတစ္ခုပါ
ေက်ာင္းသားဘ၀ေ၇ာက္ျပန္ေတာ.လဲ  သူငယ္ခ်င္းေတြ စလိုက္ေနာက္လိုက္ သည္အတိုင္း ေနတက္ခဲ.သည္
အျခားသူမ်ားအတြက္ေတာ. ေပ်ာ္စ၇ာေကာင္းေနခဲ.ေပမဲ. က်ြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ .. ျမတ္  ..အတြက္ေတာ.
ဘယ္လို.မၾကည္.မ၇ေသာ လူတေယာက္ျဖစ္ေနခဲ.သည္....
ျမတ္၀တီ.............  .......မာနအ၇မ္းၾကီးသည္......အ၇မ္းလွသည္  ..... ခ်မ္းသာေသာအသိုင္း၀ိုင္းထဲကမိန္းကေလးတဦး
ျမတ္နွင္. အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ စျပီးဆံုးခဲ.သည္ ျမတ္တို.ေက်ာင္းကို ေျပာင္းလာေတာ.အတန္းထဲ
သူငယ္ခ်င္းအားလံုး က်ြန္ေတာ္ကိုခင္ၾကသည္  .အဲဒီထဲမွာေတာ. ....ျမတ္...မပါခဲ.
ျမတ္နွင္.  ေက်ာင္းမွာတခန္းထဲ တကၠသိုလ္ ေ၇ာက္ျပန္ေတာ.လဲ  ေမဂ်ာတူ  ေနာက္ဆံုးနွစ္ထိ
အတူ၇ွိခဲ.သည္  ဒါကိုပင္ကံၾကမၼာ ကိုၾကံဖန္ပီးေက်းဇူးတင္ခ်င္ပါသည္
မင္းခ....နာမည္ကပဲစီးေနတာလားမသိ  က်ြန္ေတာ္နွင္. ျမတ္.. ဘ၀ က  အဆင္.တန္းျခင္း
ကြာလြန္းလွသည္..ထူျခားတာဆိုလို.သူမ်ားထက္အစေနာက္သန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္
အတန္းထဲေ၇ာက္ပီး တလမၾကာ ၇ံုခန္းသို.  အတိုင္ခံ၇သည္
ေကာင္းမေလးကစခန္းမူးသမီး ဆိုင္ကယ္ထိုင္ခံုမွာစာေ၇းခဲေသာ.ပစ္မူျဖင္.စာကတေၾကာင္းထဲ၇ယ္..
""ဟိတ္...သဇင္    ဖင္ထိုင္၇င္လန္ၾကည္.ပါ ""  က်ြန္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာထိုင္ခံုကိုဆိုလို၇င္းျဖစ္သည္
တျခားပဲေတြသလား... မေျပာတက္
သူေကာင္းေလးခ်ိန္းတဲ.စာညပ္ထားတာက်ြန္ေတာ္ျမင္ခဲ.တာေၾကာင္.ျဖစ္မည္ထင္သည္..
မစ၇၇င္မေနတက္ေသာက်ြန္ေတာ္အဖို.ေက်ာင္းအလာလမ္းမွာ ေမြ ွ စိမ္းေကာင္းတစ္ေကာင္
ေတြ.တာနဲ.ဖမ္းပီးလြယ္အိပ္ထဲ.ထည္.လာခဲ.သည္  အခ်ိန္ထိဘယ္သူကိုမေနာက္၇၇န္ မ၇ယ္၇ြယ္ေသး
အတန္းထိုင္ခံုေနာက္ဆံုူးမွာ နံ၇ံကိုကပ္ပီး ခံုကိုေန၇ာယူထားတာဆိုေတာ.နံ၇ံ.နဲ.ကပ္လွ်က္က ၁၀တန္း B
A  တန္း နဲ.  B  ၾကားမွာအေပါက္ေသးေလး၇ွိေနတယ္  .အဲဒီအေပါက္ကေန စကားေျပာ၇င္ဟိုဘက္တန္းကမိန္းကေလးေတြၾကားနွိုင္ပါတယ္ ဖမ္းလာတဲ.ေမြွကို အေပါက္ထဲအမီးကေနကိုင္ထည္.ေပးလိုက္တာ မိန္းကေလးေတြထေျပးေတာ.
စာသင္ေနတဲ.ဆ၇ာမ လာၾကည္.ေတာ.ေမြွ ျမင္ပီး ဆ၇ာမသတိလစ္သြားလို.  ေဆးခန္းပို.လိုက္၇တယ္
အိမ္ေဘးက အေဒၚၾကီးထမင္းစားမေကာင္းဘူးေျပာလို.လမ္းမွာေစ်းသည္ ေတြ.တာနဲ. အေဒၚ ၾကီးအိမ္းသြား
ားေ၇ာင္ းခိုင္းတာ ေစ်းသည္ေျပးေပါက္မွားလာခဲ.၇တယ္.. ေစ်းသည္က၀က္သားသယ္  အေဒၚက နတ္ကေတာ္ျဖစ္ပါသည္... စေနာက္ခဲ.တာ ေတြေျပာျပ၇င္ကုန္မယ္မထင္ဘူး
ဒါေပမဲ.
ခုခ်ိန္ထိ  ျမတ္ကို   စေနာက္ခဲ.ျခင္းမ၇ွိဘဲ အလိုလိုျမတ္မွုန္ၾကိဳးေနခဲ.ျခင္း ကိုစဥ္စားမ၇


ျမတ္..............
လည္.အၾကည္.နဲ.အတူ စူး၇ွလွေသာ မ်က္ေစာင္းတစ္ခု   ၇၇ွိလိုက္သည္
နဂါးမဟုတ္၍ေတာ္ပါေသးသည္
ဒီမွာမင္းခ.........  ငါနာမည္ျမတ္၀တီ        နင္ျမတ္လို.တစ္လံုးထဲေခၚစ၇ာမလိုဘူး
မဟုတ္ပါဘူး  ျမတ္၀တီ  နင္..ကိုေျပာစ၇ာ၇ွိလို.ပါ
ဆ၇ာမ  အေခၚခိုင္းလို.ပါ..လို.ေျပာလိုက္မ လည္.ထြက္သြားခဲ.သည္....
၀ဏၰ ၇ာ ငါျမတ္ကိုခ်စ္ေနမိပီ... မင္.ကေျပာေတာ.ေ၇ာ  ျမတ္ ....ကယံုမွာလား
မင္.သူကိုစေနာက္တယ္ထင္ပီးပါး၇ိုက္လြတ္ဦးမယ္
မွန္ကန္လြန္းေနေသာ သူငယ္ခ်င္းစကားေၾကာင္. ျမတ္ကို   ခ်စ္တယ္ေျပာဖို.က်ြန္ေတာ္မွာစြမ္းအားမ၇ွိ
 ျမတ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ကိုေအာင္သြယ္လုပ္ေပးခိုင္ျပန္၇င္လဲ  ျမတ္က  အ၇င္ထဲအလိုလိုေန၇င္း.ၾကည္.မ၇တာ သူတို.အသိ  ေျပာေပးတဲ.လူေတာင္..၇ွိမယ္မထင္..ကိုယ္တိုင္ေျပာ၇ံု
ကလြဲ တျခားမ၇ွိေတာ....
color  ထဲမွာအစိမ္းေ၇ာင္ကိုနွစ္သက္သည္. သစ္ပင္စိမ္းစိမ္းမ်ားနွင္.ပ၀န္းက်င္ ကိုနွစ္သက္တက္ေသာ
ကြ်န္ေတာ္ စိမ္းကားလွ ေသာ ျမတ္... ကိုမခ်ဟ္ေနမိျပန္သည္.ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတက္ေသာ က်ြန္ေတာ္အဖို.
အခ်စ္ကိုသည္မွပူေလာင္လိမ္. မည္လို.ေတြးထင္မထားခဲ. ၇င္ထဲကမြန္းၾကပ္မူကိုုေျဖထုတ္ဖို. ျမတ္.... ကို
ဖြင္.ေျပာဖို.ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္. ေက်ာင္လာလ်င္ ဘု၇ားကိုအ၇င္၀င္တက္မွန္သိသျဖင္. ဘု၇ားမုဒ္ေပါက္ကေန
ျမတ္..ထြက္အလာကို ၇င္ခံုစြာ နဲ.ေစာင္.ေနခဲ.တယ္

ျမတ္.......      ""..ျဖန္း..........""""" 
ပ၀န္းက်င္ မွာလူမ်ား၇ွိလ်င္ ထိုအသံကိုေကာင္ေကာင္းၾကားနွိုင္မည္ထင္သည္. ဘာစကားမမေျပာ၇ေသး
ျမတ္.... ထံမွတံုျပန္မူကျပင္းထန္လြန္းလွသည္..
မာန..မွန္တီးျခင္းမ်ားစြာနဲ.၇ိုက္ခ်က္၇ယ္ပါ
ပါးျပင္တစ္ခုလံုးပူထူသြားခဲ.သည္.
နာၾကည္းတက္မည္ဆိုလ်င္ထိုေန၇ာတြင္ ျ ပသနာၾကီးသြားႏွိင္သည္. သို.ေပမဲ. သူဘယ္ေလာက္ပဲမုန္းေပမဲ...က်ြန္ေတာ္နွလံုးသားက အဆံုးထိေအာင္ ခ်စ္ေနမိျပီေလ........

ဒီမွာ"မင္းခ....."  
ငါနာမည္ကို  အျဖားစြတ္ေခၚစ၇ာမလိုဘူးေျပာထားတယ္......... ေနာက္တစ္ခါ ဒီထက္ပိုးဆိုးမယ္မွတ္ပါ.
ျမတ္ ...နင္မေၾကနပ္၇င္ ထက္၇ိုက္ခ်င္၇ိုက္ပါ...
တုန္း၇မ္းေနေသာစကားသံကိုထိန္းခ်ဳပ္ပီးေျပာလိုက္တယ္
ငါနင္ကို အ၇မ္းခ်စ္တယ္
.ပါး၇ိုက္တာ နာၾကင္မူ ထက္ ခ်စ္သူအမုန္းကပိုပီး ပူေလာင္ေနေတာ.
ခ်စ္ျခင္း၇ဲအင္းအားေတြနဲ.အမုန္ျမစ္ထဲ  ခ်စ္စကားေတြစီး၀င္သြားခဲ.တာေပါ.
  ေတာက္  ေခါက္ပီးခ်ာခနဲလည္.ထြက္သြားေသာ  ျမတ္....၇ဲ.ေခ်လွမ္းေတြေအာက္  က်ြန္ေတာ္နွလံုးသားက်ေ၇ာက္သြားခဲ.တာ  ျမတ္တေယာက္သိနွိုင္မယ္မထင္ခဲ.
ဒုတိယနွစ္   စာသင္ခ်ိန္ကုန္ဆံုးလို.စာေမးပြဲ ေတြလဲေျဖ၇ေတာ.မည္..ျမတ္.......နဲ.ေ၀း၇မွာကိုေတြးပီးေဆြးခ်င္ေန
ေသးသည္ .ျမတ္..ကေတာ. ဖုတ္ေလတဲ.ငပိ ၇ွိတယ္ေတာင္ထင္မွာမဟုတ္   ေ၀ေလေကာင္းေလ  
ေတြးေနမွာသခ်ာသေလာက္၇ွိမည္.

တတိယနွစ္  

FRESHER'S WELCOME   မွာျမတ္... တ္ို.သူငယ္ခ်င္းေတြ  သၾကၤအကနဲ.ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ.ၾကတယ္ ၀ဏၰ ကဓာတ္ပံု ၇ိုက္ေပးေသာတာ၀န္မယူပဲ၇လိုက္သည္...ျမတ္ပါေသာဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို  သိမ္းထားလိုက္သည္ ဘယ္သူဆီမခြင္.မေတာင္းခဲ.  သည္အတြက္လဲ ခိုးသလိုျဖစ္မယ္ဆိုလဲ ေနာင္တ၇မည္မဟုတ္ပါ..

ဓာတ္ပံုေနာက္ေၾကာမွာ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ေ၇းထားလိုက္တယ္

 

 

ေစတသိပ္၇ိုင္းကို 

ပိုင္ျဖတ္ကာဆိုပါ၇ေစေတာ. 

၇စ္ေခြေနွာင္ၾကိဳး

တိုးမိသည္.ခါ

ျပန္မလာအခ်စ္

ေမွ်ာ္တလင္.လင္.ျဖစ္

ခ်စ္သူအမုန္း

အ၇ွုံ းမ်ားနဲ.

ခ်စ္လ်က္ခ်စ္ဆဲ ခ်စ္ျမဲပါ  ျမတ္........  .

.  

 

မင္းခ"""  ............... ဒီအသံကိုေတာ.ေကာင္းေကာင္းသိ၏....နွလံုးသားကေတာင္းတေနတဲ....ျမတ္..
၇ဲ.အသံ    အမွန္တိုင္၀ံခံလိုက္လ်ွင္ ၀ဏၰကိုပါစိတ္ဆိုးသြားနွိုင္သျဖင္. ေျပာင္လိမ္လိုက္မိသည္ ဓာတ္
ပံုကို ျဗိကနဲ.ဆုတ္ျဖဲ  ပစ္လိုက္ပီးလည္.ထြက္သြားခဲ.ေသာ  ခ်စ္သူ၇ဲေက်ာျပင္ေနာက္မွာေတာ.တစစီ
ျပန္.က်ဲေနတဲ.ဓာတ္ပံုအပိုင္စေတြကိုေကာက္ယူပီးသိမ္းထားလိုက္မိတယ္.၀ံခံလိုက္လွ်င္လဲ
ပါးျပင္မွာျပန္လည္ေႏြးေထြးသြားနွိုင္သည္ေလ..
အိမ္ျပန္ေ၇ာက္မတိပ္နဲ.ကပ္ပီးစာအုပ္ၾကားမွာ.. သိမ္းထားလိုက္တယ္..
ေႏြေ၇ာက္လို. ေက်ာင္ေတြေတာင္ပိတ္ေတာ.မည္  သစ္၇ြက္ေတြလဲ  အစိမ္ေ၇ာင္ေပ်ာက္ပီး
၇ြက္၀ါေတြ ေၾကြက်ေနက်ပီ  အစိမ္းေ၇ာင္မေျပာင္းတဲ.  နွလံုးသားတစံုးကိုတမ္းတေန.တဲ.
က်ြန္ေတာ္  အစိမ္ေ၇ာင္ျမင္တိုင္    ျမတ္ကို         လြမ္းတက္ခဲ.ျပီ သတိ၇ေနတက္ခဲပီလို.
သတိထားမိလာတ.ယ္...
မင္းခ............... မင္းအတြက္သတင္းေကာင္းပါတယ္
ဘာလဲ ၀ဏၰ .  ျမတ္၀တီ   ေက်ာင္းပီး၇င္မဂၤလာေဆာင္ ၇ေတာ.မယ္ 
၀ဏၰ စကားကိုမယံုေသး  လာေနာက္ေနတယ္ပဲထင္မိလိုက္သည္
ငါအတည္ေျပာေနတာ  မင္.မယံု၇င္  သူဇာကိုေမး 
ျမတ္   မွာ၇ည္စားမမ၇ွိတာ   
မဟုတ္ဘူး  မင္းခ   အိမ္ ကသေဘာတူတဲ.လူနဲ. ေ၇ွ.အပတ္ထဲမွာ  ေစ.စပ္
ပီး ၇င္   ေက်ာင္းပိတ္မဂၤေဆာင္မွာတဲ.  စေနာက္ျခင္းမဟုတ္ မွန္းသိလိုက္ခ်ိန္မွာေတာ.
ေႏြေလ ေျပ  အေ၀.မွာနွလံုးသားေအးစက္ သြားမတက္   အ၇ာအားလံုး  ဘာကိုမမျမင္နွိုင္ေတာ. ၇င္အစံုမွာေႏြထက္ပူေလာင္လွပါသည္
မင္းခ... ျမတ္၀တီ  မင္.ကိုေတြ.ခ်င္လို.တဲ.
ငါကိုသူဇာ ေျပာလိုက္တာ ေက်ာင္းအထြက္ ဘု၇ားေပၚကေနေစာင္.တယ္
သြားလိုက္ဦး   ဘု၇ားေပၚကိုအေျပးေလးတက္သြားလိုက္တယ္
ျမတ္   ငါကိုေျပာစ၇ာ၇ွိတယ္ဆိုတာ 
ငါေ၇ွ.အပတ္ထဲမွာအိ္မ္ ကသေဘာတူတဲ.လူနဲ. ေစ.စပ္၇လိမ္.မယ္
ငါနင္အေပၚမွာလြန္ခဲ.တာေတြအတြက္လဲေတာင္းပန္ပါတယ္
ဒီေန.မ အစိမ္ေ၇ာင္ေတြ.ေလ်ာ.ေနတဲ.ခ်စ္သူျမတ္နွာကိုသတိထားမိတယ္
နင္ငါကိုတကယ္ခ်စ္တာလား .........တကယ္ပါ
ျမတ္.....

 ဆက္၇န္.......

No comments:

Post a Comment