15 March, 2012

ကူညီေပးေသာအဖြဲ.စည္းမ်ားနွင္. အညာ

ကိုေအာင္တင္ထြန္း MWTVhttp://www.mwtv.kr/
၇ဲ. အကူညီေပးမူနဲ.က်ြန္ေတာ္နဲ.ျပသနာအားလံုးေအာင္ျမင္စြာေျဖ၇ွင္းနွိုင္ခဲ.ပါတယ္
ခုေတာ.အားလံုးေျပလယ္သြားခဲ.ပါ ျပီ.

ဘယ္သူေတြဆီအကူညီေတာင္းခဲ.သလဲ?
ေလဆိပ္မွာျပသနာတပ္ေတာ. အ၇င္ ဆံုး ဖုန္းဆက္မိတာ က ကိုေမာင္  ၇ံုးေ၇ာက္ေတာ. ဖုန္းဆက္တယ္.
ဦးေမာင္ေ၇ က်ြန္ေတာ္ေလဆိပ္မွာထြက္မ၇လို. Center ကိုအကူညီေတာင္းခ်င္လို. မပိုး ၇ဲ.ဖုန္းနံပါတ္ေလး၇ွာေပးပါဦးအကူညီေတာင္း ခဲ.ပါတယ္ ဦးေမာင္လဲမသိ လို.မျမင္.ဆီကေနတဆင္.ေမးပါ ဆိုပီဖုန္းနံပါတ္ေပးပါတယ္ ဒါနဲ.ပဲမျမင္.ကိုမပိုး၇ဲ.ဖုန္နံပါတ္ ၇ွာေပးဖို.ေျပာေတာ.မျမင္.ကူညီမူနဲ.မပိုး၇ဲ.ဖုန္းနံပါတ္ သိ၇ခဲ.ပါတယ္ ဖုန္းဆက္ေတာ. ဖုန္းကေခၚမ၇
ဘာလုပ္၇မယ္မသိေတာ. အ၇င္အတူလုပ္ခဲ.တဲ.ဦးေလး ကိုအကူညီေတာင္းပီး Center ကို သြားခိုင္.ခဲ.ပါတယ္
center ကလဲအဲလိုျပသနာတူတာေတြအ၇င္ကျဖစ္ဖူးေၾကာင္းဘယ္လိုမလုပ္မ၇ပဲျပန္ပို.ခံ၇ေၾကာင္း ၇ွင္းျပ
လိုက္ေတာ.အားေလွ်ာ.ပီ မသန္.ဆီဖုန္းဆက္ အကူညီေတာင္းပါ တယ္
အစ္မေ၇ က်ြန္ေတာ္ ေလဆိပ္မွာထြက္မ၇လို. ဘယ္လိုလုပ္၇မလဲလမ္းညြန္ေပးပါဦး.. ေစာေစာကမင္.သူ
ငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဖုန္းဆက္ပီးေျပာထားတယ္ အစ္မတို.ဘယ္လိုမလုပ္မ၇တဲ.ျပနာမ်ိဳးပါ သေဌးလုပ္ေပးမ၇မွာ ဆို လို.လက္ေလ်ာ.လိုက္၇ျပန္တယ္. ဒါနဲ.သေဌးဆီဖုန္ဆက္ေျပာေတာ.
တနလာၤေန.မလုပ္လို.၇မွာ ဒီေန.၇ံုးပိတ္လို. ေနာက္.ေန.မလုပ္ေပးမယ္ေျပာပီးဖုန္းခ်သြားခဲ.ပါတယ္
ဒါနဲ.ပဲ ဖုန္းနဲ.ဆက္ေမးနဲ.သူငယ္ခ်င္းေတြလဲစိတ္ပူပီးဖုန္းဆက္ေမးၾက အကူညီေပးၾက နဲ.
မေအးမြန္စိုး  ဆီဖုန္းဆက္ေမးဖို.အၾကံေပးတာနဲ.ဖုန္းဆက္ေတာ. သူသိသမွ်၇ွင္းျပပီ ကူညီနွိုင္မဲ.လူကိုေမးၾကည္.ေပးမယ္ .စိတ္ဓာတ္မက်ဖို.အားေပးပီ ကိုထင္ေအာင္ေက်ာ္ ဆီဆက္သြယ္ေပးပါတယ္  အဲဒီအစ္ကိုက ညေနေလာက္က်ဖုန္းေခၚပါတယ္ အၾကိဳးေၾကာင္းေမးပီ သေဌးကိုလုပ္ေပးဖို.ေျပာ၇င္ ၇မွာဘာမအားမငယ္နဲ.ျဖစ္နွိုင္မဲ.နည္.လမ္းေတြေျပာျပပါတယ္
. အဆင္ေျပမွာပါ.အားေပးပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ကဖုန္းနံပါတ္ကိုဆက္ပီအကူညီေတာင္းပါေျပာတယ္ သူက ကိုတင္ေအာင္ထြန္း MWTV ကပါ
သူတို.တေတြ၇ဲ.အၾကံေပးမူနဲ. တနလာၤေန.မနက္ေ၇ာက္ေတာ. ေလဆိပ္ကထြက္လာပါတယ္
အကုန္အဆင္ေျပပါတယ္ စာခ်ဳပ္ေတာ. မ ျပသနာထက္တက္ပါတယ္ ၇က္ေက်ာ္ပီးစာ၇ြက္ယူမသြား
ပဲျပန္တာ သူတို.လဲလုပ္ေပးခ်င္ေပမဲ. နည္းလမ္းမ၇ွိေၾကာင္း ေျပာပီးအိမ္ျပန္၇မယ္ေျပာပါတယ္
ကိုတင္ေအာင္ထြန္းက အန္ဆန္းcenter ကို သြားခိုင္းပါတယ္   အဲဒီမွာေသခ်ာေျပာျပပါတယ္
သူတို.ကနည္း.လမ္းေပးပါတယ္ျပန္ပီးမေနာက္တေခါက္လာဖို.ေျပာပါတယ္ အဲဒါနဲ.ကိုေအာင္တင္ထြန္းကပဲ
ဆိုးလ္လာခဲ.ဖို.ေခၚပါတယ္.. ဟိုေ၇ာက္ေတာ.လဲ  ၇ံုးေပါင္းစံု ဖုန္းဆက္ပီး ျပသနာကိုေျပာျပပါတယ္
ေန.ေလာက္ေ၇ာက္ေတာ. 성동구 center ကိုသြားခိုင္ပါတယ္.အဲဒီကိုဖုန္းဆက္ပီးေျပာျပေပးထားပါတယ္
ဟိုေ၇ာက္ေတာ.စက္၇ံုကိုဖုန္းဆက္ေပးပီးျပန္လို.၇ပီ စက္၇ံုကိုေျပာလိုက္ပီ  တဲ...ဘာေျပာေပးလဲမသိလို.
စာနဲ.ေ၇းခိုင္းေတာ.ဒြယ္ဂီ်စာဆိုတာကိုနားမလယ္ဘူး  သေဌးဖုန္းဆက္ထားေတာ.သူတို.ပဲအကုန္လိုက္လုပ္
ေပးတယ္ .အလုပ္သမား၇ံုးေ၇ာ  immigration ေ၇ာသြား၇တယ္ သေဌးသာလုပ္မေပးဘူးဆို အိမ္ျပန္၇င္ျပန္
မျပန္၇င္ အို ၇မွာေသခ်ာပါတယ္   ကိုေအာင္တင္ထြန္း ကိုဖုန္းေခၚခဲ.တာအားလံုးေပါင္း၃၅ခါ ေလး၇က္အတြင္း ေခၚတဲ.အခ်ိန္လက္ခံပီးကူညီေပးခဲ.တာပါ ဘာသာျပန္ေပးခဲ.တာလဲ ၁၀ၾကိမ္ထက္မနည္းပါ..
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အကူညီ လို၇င္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသိသေလာက္ ေ၀မ်ွလိုက္ပါသည္ အညာေျမ
ကိုေအာင္တင္ထြန္း     010 54722826
မသန္.                         01055908843
မပိုး                             0109058745
မေအးမြန္စိုး                01083844690

ကိုလိူင္မိုး                     01025278039
ဂု၇ို Center                   16440644   ပီးမ၁၃ နိပ္
seoul 성동구 Center 02228279745

ကူညီေပးခဲ.ေသာအစ္ကိုအစ္မမ်ားနင္.သူငယ္ခ်င္းအားလံုးေက်းဇူးအထူးတင္၇ွိပါသည္

No comments:

Post a Comment